CZYNNOŚCI
1 Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości
2 Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej stan prawny nieruchomości (analiza księgi wieczystej, aktu notarialnego, wypisu z mpzp, wypisu z rejestru gruntów, itd.)
3 Analiza cen ofertowych oraz otoczenia konkurencyjnego
4 Przygotowanie zestawienia cen transakcyjnych dot. Adekwatnych/porównywalnych nieruchomości
5 Przygotowanie planu marketingowego i sprzedaży (określenie grupy docelowej, przygotowanie materiałów reklamowych, wybór kanałów komunikacji, ustalenie zasięgu, wybór metod prezentacji, oszacowanie kosztów reklamy i promocji, wybór portali internetowych)
6 Przygotowanie oferty (opracowanie treści ogłoszenia w języku polskim i/lub angielskim, wprowadzenie szczegółowych danych na temat nieruchomości do systemu CRM, współpraca z fotografem, wybór zdjęć, zamówienie banerów/naklejek, zlecenie przygotowania rzutów)
7 Wprowadzenie oferty na stronę www (za jeden miesiąc publikacji)
8 Publikacja oferty na portalach ogłoszeniowych (zgodnie z planem marketingowym)
– kampania (wyróżnienie + podbicie)
– każdorazowa aktualizacja oferty (www, portale ogłoszeniowe)
9 Publikacja oferty na profilu Facebook pośrednika
10 Działania promocyjne w zamkniętych grupach Facebook
11 Przygotowanie Newslettera z ofertą nieruchomości (dokument dystrybuowany do inwestorów z bazy danych pośrednika oraz współpracujących pośredników)
12 Organizacja tzw. Domu Otwartego (materiały promocyjne, catering, itd. – czas trwania – do 5h)
13 Prezentacja nieruchomości – każdorazowo
14 Dojazd na prezentację nieruchomości
– w obrębie miasta Sulechów
– do 50 km poza Sulechowem
– do 100 km poza Sulechowem
15 Kontakt z potencjalnym kontrahentem (rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę)
16 Sesja fotograficzna nieruchomości
– mieszkanie do 3 pokoi
– dom
– działka/nierychomość gruntowa
– nieruchomość komercyjna
17 Home staging (przygotowanie wnętrz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych należących do pośrednika (narzuty, poduszki, wazony, kwiaty, świece itd.)
– mieszkanie do 3 pokoi
– dom
18 Pomiar obiektu oraz przygotowanie rzutu 2D
19 Filmowanie z drona (montaż + produkcja) rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę
20 Baner reklamowy (pomiar i wybór powierzchni do montażu, przygotowanie projektu, montaż, koszt produkcji)
21 Pomoc przy zawieraniu umowy rezerwacyjnej
22 Przygotowanie dokumentacji do przygotowania umowy przedwstępnej sprzedaży (rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę)
23 Przygotowanie i złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej, wpis lub wykreślenie prawa (rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę)
24 Przygotowanie i złożenie wniosku o wpis/wykreślenie hipoteki
25 Pomoc w negocjacjach (rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę)
26 Przygotowanie dokumentacji do umowy przeniesienia własności (rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę)
27 Asysta podczas zawierania umowy u notariusza (rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę)
28 Sporządzenie i złożenie pism do urzędów i instytucji w związku z załatwieniem formalności dotyczących nieruchomości (rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę)
29 Asysta przy podpisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości (rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę)
30 Przepisanie umów z dostawcami mediów (rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę)
31 Opłaty urzędowe, skarbowe, sądowe (wedle poniesionych wydatków)