Proces sprzedaży nieruchomości
Czyli jak to wygląda i co robimy?

Najczęściej klienci przychodzą do biura chcąc znaleźć nabywcę dla swojej nieruchomości; lub poszukują dla siebie nowego miejsca. W każdym z wyżej wymienionych przypadków proces wygląda nieco inaczej.
foto-js

Proces sprzedaży nieruchomości

1. Rozmowa

Rozmowa, identyfikacja potrzeb klienta – podczas spotkania omówimy dokładnie wzajemne oczekiwania oraz dokonamy wyboru niezbędnych narzędzi sprzedażowych. Ustalimy cenę minimalną (którą zweryfikujemy podczas analizy stanu prawnego i faktycznego)

2. Oględziny

– analiza stanu faktycznego (obejrzymy stan techniczny budynku, w przypadku nieruchomości gruntowych przeanalizujemy powierzchnię oraz lokalizację działki, itd.)
– opis nieruchomości (sporządzam dokładny opis na potrzeby kreacji merytorycznej treści ogłoszenia oraz w celu stworzenia bazy informacji dla naszej oferty)
– profesjonalna sesja zdjęciowa, jeśli nieruchomość tego wymaga, dodatkowo:
– home staging
– zdjęcia/ film wykonywany dronem

3. Analiza stanu prawnego

Sprawdzę dokładnie treści ksiąg wieczystych nieruchomości – czy są wpisane zadłużenia/służebności; czy jest uregulowany stan prawny – np. czy dokonano aktu poświadczenia dziedziczenia itp.

4. Działania marketingowe

– promocja oferty
– ogłoszenia na portalach internetowych
– banery reklamowe (rozmieszczenie banerów z informacją dotyczącą sprzedaży nieruchomości (działka; nieruchomość zabudowana); naklejki na szybę w przypadku sprzedaży lokalu/mieszkania)

5. Poszukiwanie nabywcy i przeprowadzanie prezentacji

Wykorzystam własną bazę klientów (potencjalnych nabywców) oraz spróbuję pozyskać nowych. Każdorazowo, dla zainteresowanych przeprowadzę prezentację nieruchomości.

6. Negocjacje ceny i warunków umowy

Pomogę przeprowadzić negocjacje, starając się, aby cena ostateczna satysfakcjonowała sprzedawcę oraz była odpowiednia dla nabywcy

7. Finalizacja transakcji

Wspólnie z Klientami kompletuję niezbędne dokumenty na potrzeby transakcji oraz towarzyszę podczas podpisania aktu notarialnego. Dodatkowo sporządzam protokół zdawczo-odbiorczy oraz przeprowadzam czynność przekazania nieruchomości

NAJNOWSZE OFERTY

[rem_carousel style=”2″ total_properties=”3″ slidestoshow=”3″]