20220325-113228-R6B_0205-smal-al

Proces poszukiwania nieruchomości
Czyli jak to wygląda i co robimy?

Najczęściej klienci przychodzą do biura chcąc znaleźć nabywcę dla swojej nieruchomości; lub poszukują dla siebie nowego miejsca. W każdym z wyżej wymienionych przypadków proces wygląda nieco inaczej.

Proces poszukiwania nieruchomości

1. Rozmowa

Rozmowa, identyfikacja potrzeb klienta – podczas spotkania omówimy dokładnie wzajemne oczekiwania oraz dokonamy wyboru niezbędnych narzędzi sprzedażowych. Ustalimy cenę minimalną (którą zweryfikujemy podczas analizy stanu prawnego i faktycznego)

2. Poszukiwania

Przeglądam wszystkie oferty dostępne na rynku i analizuję trafność doboru oferty

3. Wspólne oględziny

Razem z klientem dokonujemy oceny stanu faktycznego nieruchomości. Rozmawiamy o jej potencjalnych wadach i zaletach.

4. Negocjacje

Po wyborze docelowej nieruchomości, przeprowadzamy negocjacje ceny, tak aby obie strony transakcji były usatysfakcjonowane oraz ustalamy ostatnie warunki transakcji

5. Finalizacja

Wspólnie z klientami kompletuję niezbędne dokumenty na potrzeby transakcji oraz towarzyszę podczas podpisania aktu notarialnego. Dodatkowo sporządzam protokół zdawczo-odbiorczy oraz przeprowadzam czynność przekazania nieruchomości

NAJNOWSZE OFERTY

[rem_carousel style=”2″ total_properties=”3″ slidestoshow=”3″]